(dankbaar opgedragen aan Lianne)

In Enschede
zijn alle vrouwen
mijn moeder
alle meisjes
mijn nicht

Als er ergens sprake is van gebiedskenmerken
dan toch zeker
hier

© 2023 Gabriëlle Berning / All Rights Reserved.