Bij het geratel van de weefgetouwen
en zuchten
van het taaie voetvolk dat
met veel gemor
het krijsend ochtendàppel onderging
wist hij
de helemaal zelf gereviseerde
schietspoel
in zijn mannenvuist
de opmars van lagelonenlanden lang
te stuiten
mijn vader

Vijfentwintg jaar
Textielfabriek J.F. Scholten
& Zn.
stralend
in het matig gedrukte personeelsorgaan
het gouden horloge nog net bemachtigd voor
sluitingstijd

De oorkonde met hem
de oorkonde met hem en ma
de oorkonde met hem en ma en oma
de oorkonde met hem en ma en oma en tante Wies
(dikke borsten, dunne benen)
en nog eentje voor de zekerheid
de oorkonde in het gras

In de bouw had men geen benul van
schietspoelen

de klossen
de schuiten
de inslaggarens

© 2023 Gabriëlle Berning / All Rights Reserved.