Hallehuis

De oude boerderij ontwaakt uit haar sluimer…

Reportage

Een fotoproject over de restauratie en renovatie van kadastraal object K370, een gemeentelijk monument.

Het resulteerde in de expositie HALLEHUIS in de Bibliotheek Gelderland Zuid en een boek. Een verhaal in beelden over puin en treurige vitrage, echte heldenmoed, dakkarkas en vaktechniek, zweet in wolken stof, hoop en wanhoop, maar uiteindelijk dan toch: de glorie.

In augustus van het jaar 2011 wapperde een vitrage uit het raam van de boerderij. Het bleef even haken aan de muur, tot een nieuwe windvlaag het weer losmaakte. De stof was gescheurd, het kozijn vermolmd. Dat was het begin.
In de zes maanden daarna heb ik het bouwproces vastgelegd, tot in de krakende gebinten en stalvensters zonder glas. Wat niet voor restauratie in aanmerking kwam, belandde in de container. Gelukkig heb ik in mijn zwarte kastje nog iets kunnen bewaren van de spullen die de laatste bewoners daar achterlieten. De bouwvakkers lieten mij goedmoedig brommend begaan. Toen het werk bijna klaar was hebben we bij een stapel warme broodjes de beelden bekeken.
‘Net kunst!’ De uitvoerder kon een grijns niet onderdrukken.

“To take photographs is to hold one’s breath when all faculties converge in the face of fleeing reality.”Henri Cartier-Bresson
© 2021 Gabriëlle Berning / All Rights Reserved.